reading bodegraven

Een reading gericht op het herstel van de ziel om verder te gaan in het huidige leven, dat omschrijft het best wat ik doe.

Ik geef informatie die op dit moment van belang is, zo wordt de energie letterlijk in beweging gezet en is heling mogelijk.

Door contact te maken met uw energie kan ik vertellen wat de wezenlijke oorzaak is van een bepaalde blokkade of trauma.
Vaak staat dit loodrecht op de gedachte van de persoon.

Bij deze vorm van reading krijg ik informatie vanuit verschillende kanten, dat kunnen mijn gidsen, gidsen van de ontvanger of overleden dierbaren van de ontvanger zijn.

De informatie komt in de vorm van het ‘weten’,  zien van beelden, het voelen van de gebeurtenis, het ruiken van geuren en het horen van stemmen.

Ook is een foto reading of het invoelen van een object mogelijk.

Hierbij kijk en voel ik in op het aangereikte en komt de informatie puur door via de foto of het object.

Bij het readen van een foto of object is, mits het om een levende persoon gaat, altijd toestemming nodig van de persoon in kwestie.

Automatisch schrijven in opdracht is ook mogelijk.

Het idee van automatisch schrift is dat men zo het onbewuste aanspreekt en op die manier tot nieuwe en onverwachte teksten kan komen.

Deze teksten bestaan vaak maar uit een regel of vijf.

Vaak blijken deze teksten een eye-opener te zijn voor degene die vraagt.